Lawsonia intracellularis – almindelig og ualmindeligt dyrt

Lawsonia intracellularis er en bakterie, som invaderer tarmcellerne i tyndtarmen på grise, og som ødelægger tarmens evne til at optage næringsstoffer.

Lawsonia intracellularis forekommer i 96 % af alle danske svinebesætninger¹ og kan vise sig ved tre forskellige sygdomsbilleder, som har det til fælles, at de påvirker grisenes tilvækst og foderforbrug:
1. Akut form (Proliferativ Hæmorrhagisk Enteropati, PHE), som rammer lidt ældre grise (fra 4-12 måneder) og har høj dødelighed.
2. Kronisk form (Kronisk Proliferativ Enteropati), som er hyppigst blandt grise fra 6-20 ugers alder og giver diarré i 7-10 dage, hvorefter afføringen oftest normaliseres.
3. Subklinisk form, hvor der ikke er synlig diarré, men som alligevel kan reducere tilvæksten og forhøje foderforbruget i besætningen. Denne form er hyppigt forekommende.2,3,4

Infektionen smitter via kontakt med gødning enten direkte mellem grise i en sti eller via overslæbning af gødning på f.eks. redskaber eller fodtøj. Smitte med Lawsonia intracellularis kan resultere i synlig diarré, men gør det langt fra altid. Fravær af diarré er altså ikke nødvendigvis det samme som optimal tilvækst.7

Derfor koster Lawsonia intracellularis

Én af udfordringerne ved infektion med Lawsonia intracellularis er altså, at selv et sygdomsbillede uden diarré kan medføre uensartet tilvækst blandt grisene i et hold og tabt fortjeneste. Faktisk kan man se, at den daglige tilvækst kan nedsættes med helt op til 30% de første tre uger efter infektion, afhængigt af smittepres.3,8,9 Jo højere niveau af Lawsonia intracellularis-bakterier, desto større tilvækstreduktion.3,7,8,9

Foderforbruget kan også påvirkes ved smitte med Lawsonia intracellularis og kan stige med helt op til 30% de første 3-8 uger efter infektion.3,8 Derudover kan dødeligheden være høj ved helt akutte tilfælde af infektionen, som karakteriseres af kraftig blødning i tarmkanalen, og hvor op imod halvdelen af de ramte grise risikerer at dø. Dødeligheden er dog lav ved subkliniske og kroniske tilfælde.2

Økonomisk betydning

De væsentligste tab i forbindelse med Lawsonia intracellularis
er relateret til nedgang i produktivitet.

Uensartet tilvækst → Stor vægtspredning indenfor holdet → Tabt fortjeneste

Kan falde med
op til 30%

De første 3 uger
efter infektion

Kan stige med
op til 30%

De første 3-8 uger
efter infektion

50% af klinisk
syge grise kan dø

Ved helt akutte
tilfælde af infektionen

Lawsonia intracellularis koster, inden man kan se det

Forbyggelse vs. behandling

Manglen på, eller forsinkelsen af, kliniske symptomer på Lawsonia intracellularis gør, at infektionen kan forårsage skade, inden den bliver opdaget. Når grisene først begynder at få diarré, er tabet højst sandsynligt allerede begyndt. Fraværet af diarré er derfor ikke nødvendigvis det samme som optimal tilvækst⁷. Og kigger vi på foderforbrug i slagtesvineperioden modsvarer en ændring på blot 0,1 FE/kg 14,80 kr. pr. gris, uanset notering.11

Traditionelt kontrolleres Lawsonia intracellularis med flokbehandling med antibiotika, men det kan være vanskeligt at ramme det optimale tidspunkt for en sådan. Et studie har undersøgt forekomsten af Lawsonia intracellularis-bakterier i tarmen på tidspunktet for et diarré-udbrud.

Her fandtes, at i gennemsnit udskilte kun halvdelen af grisene i holdet Lawsonia intracellularis-bakterier, mens den anden halvdel af grisene testede negative.10 Og som bekendt virker behandling kun, hvis der er en infektion til stede at behandle på.

Infektion med Lawsonia intracellularis kommer altså hurtigt til at koste, dels pga. de direkte tab forårsaget af infektionen, dels pga. vanskelighederne med at ramme det mest optimale behandlingstidspunkt for alle grise i holdet. Det kan derfor være af afgørende betydning at forebygge infektionen og dermed komme tabet i forkøbet.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om Lawsonia intracellularis, så kontakt:

Mia Qvist Pawlowski
Customer Engagement Manager
Fagdyrlæge
Tlf: +45 30 70 62 01
mia.qvist.pawlowski@merck.com

Ann Kirstine Lind
Customer Engagement Manager
Dyrlæge
+45 24 95 36 46
ann.kirstine.lind@merck.com

Referencer
1. Arnold et al. (2019), Prevalence of Lawsonia intracellularis in pig herds in different European countries. Porcine Health Management; 5:31.
2. McOrist S. and Gebhart C.J. Proliferative enteropathy. In: Zimmerman JJ, Karriker LA, Ramirez A, Schartz KJ, Stevenson GW, editors. Diseases of Swine. 10th ed. Chichester: Wiley-Blackwell (2012). 811–820.
3. Paradis et al. (2012) Subclinical ileitis produced by sequential dilutions of Lawsonia intracellularis in a mucosal homogenate challenge model. Journal of Swine Health and Production, 20(3), 137-141.
4. Jacobson et al. (2003) Diarrhoea in the growing pig – a comparison of clinical, morphological and microbial findings between animals from good and poor performance herds. Research in Veterinary Science, 74, 163-169.
5. Pedersen & Toft (2011) Intra- and inter-observer agreement when using a descriptive classification scale for clinical assessment of faecal consistency in growing pigs. Preventive Veterinary Medicine, 98, pp. 288-291.
6. Pedersen et al. (2011) Evaluation of a microwave method for dry matter determination in faecal samples from weaned pigs with or without clinical diarrhea. Preventive Veterinary Medicine, 100, pp. 163-170.
7. Pedersen et al. (2012) Association between average daily gain, faecal dry matter content and concentration of Lawsonia intracellularis in faeces. Acta Veterinaria Scandinavica, 54:58.
8. McOrist S., Smith S.H. and Green L.E. (1997) Estimate of direct financial losses due to porcine proliferative enteropathy. Veterinary Record, 140, 579-581.
9. Collins A.M. and Barchia I.M. (2014) The critical threshold of Lawsonia intracellularis in pig faeces that causes reduced average daily weight gains in experimen tally challenged pigs. Veterinary Microbiology, 168, 455-458.
10. Larsen & Nielsen (2016): Epidemiological characteristics of Lawsonia intracellularis faecal shedding at onset of diarrhoea in different herds and batches and possible predictors for the presence of enteropathy in a batch of pigs. In: Inge Larsen (2016): Efficacy of antimicrobial treatment strategies for Lawsonia intracellularis infection in nursery pig herds. PhD Thesis, 2016, 134 p.
11. Christiansen (2021): Notat 2109, Økonomiske konsekvensberegninger – marts 2021, SEGES Svineproduktion.

DK-NON-210800002