Lungebetændelse kan reducere 

mælkeydelsen i 1. laktation

med op til 525 kg mælk4

Forebyg lungebetændelse i din besætning og øg trivslen, produktiviteten og din bundlinje

En undersøgelse viser, at 23-67% af kalvene i en besætning kan være smittet med lungebetændelse uden at vise symptomer (subklinisk lungebetændelse). Andelen af kalve, der har tydelige symptomer (klinisk lungebetændelse) ligger i gennemsnit på 11-16%. Her viser kalvene symptomer såsom hoste, øjen- og næseflåd eller skrå hovedstilling.1

Lungebetændelse kan have negativ indflydelse på økonomi, dyrevelfærd og produktivitet i din besætning. Kontakt derfor din dyrlæge og hør, hvordan du kan opdage og forebygge subklinisk lungebetændelse hos dine kalve.

Potentielle konsekvenser af lungebetændelse

 • Tilvæksten reduceres med op til 138 g pr. dag.2
 • Der kan forekomme problemer med reproduktionen.3
 • Mælkeproduktion i første laktation reduceres med op til 525 kg.4
 • Du kan opleve højere dødelighed i din besætning.3

Beregninger af lungebetændelses indflydelse på slagtekalve

Lungebetændelse kan give reduceret tilvækst på op til 108 g pr. dag hos slagtekalve.6 SEGES estimerer, at bare 50 g reduceret tilvækst pr. dag kan betyde et økonomisk tab på op til 150 kr. pr. kalv.7

Kontakt din dyrlæge og få foretaget rutinemæssig diagnostik

Subklinisk lungebetændelse er svær at opdage grundet mangel på, eller forsinkelse af, de kliniske symptomer. Du bør derfor tale med din dyrlæge om at få foretaget rutinemæssig diagnostik af lungebetændelse for at sikre, at I opdager lungebetændelsen allerede i de tidlige stadier.

MSD Animal Health anbefaler diagnostik og opfølgning minimum to gange årligt og tilbyder en række værktøjer til diagnosticering af lungebetændelse.

Læs om værktøjer til diagnosticering her

Som landmand har man større arbejdsglæde, når man arbejder med sunde dyr. Ikke kun fordi det har et økonomisk aspekt, men også fordi det er frustrerende at arbejde med dyr, der ikke trives.

Tre grunde til at have fokus på diagnostik og forebyggelse

 • Med diagnosticering af lungebetændelse i et tidligt stadie øger du dine muligheder for at undgå akutte og bekostelige sygdomstilfælde.
 • Med forebyggelse mindsker du forekomsten af lungebetændelse og øger dermed både trivslen, produktiviteten og din bundlinje.2-4
 • Med diagnosticeringsværktøjer kan du få værdifuld viden om din besætning og udpege de bedste kalve til den fremtidige besætning.

Fokusér på forebyggelse, effektivisér din tid – og få samtidig større arbejdsglæde med dine dyr

Af gode grunde sker det, at andre vigtige ting prioriteres i forhold til ikke-synlige sygdomme. Tænker du langsigtet, er det dog muligvis ikke den bedste strategi – hverken for din tid, dine dyr eller din økonomi.

Ved at foretage rutinemæssig diagnostik og dermed være på forkant med lungebetændelse i besætningen, øger du sandsynligheden for at undgå lange og bekostelige sygdomsforløb.

Subklinisk lungebetændelse kan have indflydelse på kalvenes vækst, produktivitet og dødelighed. Kalve, der har været igennem et længere sygdomsforløb, vil også producere mindre mælk i første laktation. Selvom din kalvebesætning ser rask ud, kan kalvene stadig have lungeskader i en sådan grad, at det har indflydelse på deres trivsel, tilvækst og fremtidige ydeevne2-4.

Læs om diagnosticeringværktøjer til at

opfange lungebetændelse i din besætning

Udpeg din fremtidige besætning

Du kan, ved hjælp af diagnostik såsom ultralydsscanning, udpege de bedste kalve til den fremtidige besætning. Med diagnosticering af lungebetændelse får du dermed også værdifuld viden om din besætning.

Forhør dig hos din dyrlæge om, hvordan du kan være på forkant med lungebetændelse i din besætning.

Som support til din dyrlæge tilbyder MSD Animal Health at stille diagnosticeringsværktøjer til rådighed, samt resultatanalyse og udarbejdelse af individuelle handlingsplaner til forbedring af sygdomsbilledet på din bedrift.

Bliv klædt på til kamp mod lungebetændelse

Referenser

 1. Ollivet and Buczinski, Vet Clin Food Anim 32 (2016) 19–35: On-Farm Use of Ultrasonography for Bovine Respiratory Disease.
 2. Tajero & Bach, J. Ani Sci. (2016) 94: 5: 48: The Hidden Cost of a Hidden Disease: Growth Performance of Calves as Affected by Bovine Respiratory Disease Diagnosed Using Ultrasonography
 3. Teixeira et al, J. Dairy Sci. (2017) 100:2985–2991: Thoracic ultrasound assessment of lung consolidation at weaning in Holstein dairy heifers: Reproductive performance and survival.
 4. Dunn et al.J. Dairy Sci. (2018) 101 :5404–5410: The effect of lung consolidation, as determined by ultrasonography, on first-lactation milk production in Holstein dairy calves.
 5. Soberon & Amburgh, J. Anim. Sci. 2013.91:706–712, 2013: The effect of nutrient intake from milk or milk replacer of preweaned dairy calves on lactation milk yield as adults: A meta-analysis of current data
 6. Bareille et al. Renc. Rech. Ruminants, 2008, 15: Impact of respiratory disorders in young bulls during their fattening period on performance and profitability)
 7. SEGES: https://www.seges.dk/da-dk/fagomraader/kvaeg/raadgivning/baeredygtig-kalvekoed

DK-NON-221200004