Forebyggelse og behandling af diarré hos unge kalve: Forstå tegn på, årsager til, effekt af og løsninger på en almindelig sygdom

Diarré er et af de mest almindelige helbredsproblemer, som påvirker unge kalve. Diarré kan påvirke dyrenes trivsel og produktivitet såvel som tiden og ressourcerne, som kræves for at passe kalvene. For at forebygge og håndtere diarré effektivt hos kalve er det vigtigt for kalvepassere at genkende de tidlige sygdomstegn på diarré og være i stand til at differentiere mellem milde og svære tilfælde.

Mulige konsekvenser for kalve, som lider af diarré*

*i den første levemåned

ØGET DØDELIGHED

57 % af dødsfald blandt kalve er forårsaget af diarré

REDUCERET FERTILITET

Sandsynlighed for drægtighed reduceret med en faktor på 0,85

REDUCERET MÆLKEPRODUKTION

Mælkeproduktion i 1. laktation kan være reduceret med 350 kg

Sådan opdages det, at en kalv lider af diarré

En af de vigtigste indikatorer for diarré hos kalve er afføringens konsistens. Hvis afføringen er tyndere end normalt, eller hvis halen og halepartiet er tilsmudset, kan det være tegn på, at kalven lider af diarré. Afføringshyppigheden kan også stige, og afføringens lugt kan blive putrid eller sur. Desuden kan afføringens farve variere fra gullig til grøn eller sort, og der kan være slim, blod, fibrin eller fordøjet blod (mælena) i afføringen.

Sådan skelnes mellem mild og svær diarré hos kalve

For at beslutte, hvad der skal gøres for en kalv med diarré, er det afgørende først at vurdere tilstandens sværhedsgrad. Hvis det er et mildt tilfælde, kan væsketerapi, f.eks. ved at give elektrolytter, være tilstrækkeligt. Hvis der er tale om svær diarré, kan det dog være nødvendigt med mere intensiv behandling og involvering af en dyrlæge. Faktorer, som skal overvejes ved bestemmelse af sværhedsgraden af et tilfælde, inkluderer blandt andet at holde øje med kalvens appetit, sutterefleks, kropsholdning, bevægelse, vægt, rektal-temperatur samt vurdering af om benene er kolde. Vi anbefaler at rådføre sig med dyrlægen om den bedste fremgangsmåde for milde og svære diarrétilfælde i den enkelte besætning.

Sådan konstateres det, om en kalvs appetit er påvirket over flere dage

Den udfodrede mælkemængde bør udgøre 10% af kalvens vægt ved hver fodring (ved to daglige fodringer). Det er afgørende at konstatere, om dyrets appetit er påvirket af diarré, for at definere, hvad der skal gøres. Det er derfor yderst vigtigt, at det ved hver fodring registreres, hvorvidt kalven drikker den mælk, den får. Det kan være en fordel at bruge et registreringsværktøj for at fremme kommunikation og informationsdeling mellem daghold og aftenhold.

Klik på nedenstående link for et eksempel på et simpelt registreringsværktøj.

Hvorfor får kalve diarré?

Der er flere forskellige årsager til diarré hos kalve, herunder utilstrækkelig råmælkstildeling, alment dårlig ernæring eller infektion med virus, bakterier eller parasitter. De mest almindelige infektiøse årsager til diarré er rota-, coronavirus, Cryptosporidium (parasit) og E.coli K99 (bakterie). Visse patogener, såsom rotavirus og Cryptosporidium (parasit), findes på de fleste gårde og kan ødelægge tarmslimhinden og dermed forårsage diarré. Andre patogener, såsom E. coli, producerer toksiner, som kan medføre høj risiko for dødelighed.

Sådan forebygges diarré

For at forebygge diarré hos kalve er det vigtigt at forstå, hvilke patogener der er i besætningen. Afføringsprøver kan benyttes til at identificere almindelige sygdomsfremkaldende stoffer, der forårsager diarré. Testkit til brug på staldgangen kan endvidere bruges til at detektere rotavirus, coronavirus, E. coli og Cryptosporidium. PCR-test eller -dyrkning er andre mulige laboratorieundersøgelser. Der bør tages prøver fra mindst fem kalve, og disse må ikke indsamles fra gulvet eller fra kalve, som behandles med antibiotika.

Foruden identificering af patogener er der flere andre indsatser, som kan gøres for at forebygge og behandle diarré hos kalve. Det er vigtigt at sørge for, at kalvene får tilstrækkeligt råmælk, da det kan hjælpe med at styrke deres immunforsvar og beskytte dem mod infektion. Andre vigtige fokusområder inkluderer passende ernæring, god hygiejne, vaccination og fremfor alt at rådføre sig med dyrlægen.

Sådan styrkes immunitet hos kalve

Uanset hvilke patogener, der forårsager diarréen, er grundstenen til forebyggelse og håndtering en styrket immunitet via tildeling af råmælk og vaccination.

Tildeling af råmælk – 3 handlingspunkter

Pga. de høje niveauer af antistoffer og andre nyttige komponenter, såsom insulin, vækstfaktorer, fedt og energi i overgangsmælken.

Kvalitet

Ideelt får nyfødte kalve råmælk med en BRIX-værdi på over 22 %, hvilket anses for en høj kvalitet.

Kvantitet

Sørg for, at kalven får mindst 4 liter (eller 10 % af dens kropsvægt) råmælk inden for 4 timer efter fødslen og yderligere 2 liter inden for 12 timer efter fødslen.

Opfølgning

Det kan være en fordel at give en kalv op til 0,5 liter råmælk eller overgangsmælk per fodring i den første leveuge, da det kan reducere påvirkningen fra skadelige patogener i kalvens tarm.

Optimering af kvaliteten af råmælk gennem vaccination

Foruden tildeling af tilstrækkelig råmælk er det vigtigt at sørge for renlighed og god hygiejne ved indsamling, opbevaring og fodring med råmælk for at garantere overførsel af immunitet fra ko til kalv.

Endvidere kan en enkelt vaccination af kalvens mor inden for 12-3 uger inden kælvning øge niveauet af antistoffer mod rotavirus, coronavirus og E.coli K99 i den råmælk, kalven får i begyndelsen af livet. Ved brug af Serum IgG-prøver er det muligt at evaluere, hvorvidt tildelingen af råmælk er tilfredsstillende. Din dyrlæge kan støtte dig ved at udtage og analysere prøverne.

Forebyggelse er afgørende

Virus såsom rotavirus og coronavirus kan ikke helbredes med antibiotika. Forebyggelse gennem passende smittebeskyttelse og vaccination er derfor den eneste måde at kontrollere virus på. Der findes på nuværende tidspunkt ingen vaccination til forebyggelse af diarré forårsaget af Cryptosporidium, men der er andre tilgængelige metoder til forebyggelse og behandling. Tal med din dyrlæge om disse muligheder.

Ved at være proaktiv og træffe de nødvendige foranstaltninger kan kalvediarré forebygges og behandles korrekt, så produktiviteten og ikke mindst dyrevelfærden kan øges for både kalvene og kalvepasseren.

Kontakt

Kontakt din dyrlæge for at få mere at vide om, hvilke værktøjer du kan bruge for at tage kalvebesætningens sundhed til det næste niveau i din besætning.

DK-NON-221200006