Bliv klædt godt på i kampen mod

lungebetændelse hos dine kalve

Kortlæg forekomsten af lungebetændelse i din besætning

Ved brug af en række diagnosticeringsværktøjer kan din dyrlæge undersøge forekomsten af lungebetændelse i din besætning og opfange tilfælde allerede i deres tidligste stadie.

Du får dermed muligheden for at gribe ind – til gavn for trivslen, produktiviteten og din bundlinje.

23-67% af kalve har lungebetændelse uden at vise symptomer1

Lungebetændelse hos kalve er i de fleste tilfælde subklinisk, hvilket betyder, at kalvene kun viser meget svage eller slet ingen sygdomssymptomer. Der kan altså være tale om reelle problemer med lungebetændelse i besætningen, selvom du ikke kan se det med det blotte øje.

Lungebetændelse kan gøre permanent skade og have en negativ indflydelse på både trivslen, produktiviteten og bedriftens økonomi. Sygdommen kan resultere i langsommere tilvækst, problemer med reproduktion, dårligere ydeevne senere i dyrets liv samt højere dødelighed. 2-4

MSD Animal Health sætter fokus på forebyggelse

Læs om de potentielle konsekvenser af lungebetændelse hos kalve.

Diagnosticeringsværktøjer til subklinisk lungebetændelse

Til undersøgelse af subklinisk lungebetændelse (lungebetændelse uden tydelige tegn) tilbyder MSD Animal Health to værktøjer: Blodprøver og ultralydsscanning.
Kontakt din dyrlæge for at få undersøgt din besætning.

Blodprøver: BRD QuickScan Serologi

 1. Dyrlægen udtager blodprøver fra omtrent 10 kalve, der er over 3 måneder.
 2. Prøverne sendes ind til undersøgelse.
 3. Blodprøven måler antistoffer og kan vise, om der er akut smitte i besætningen.
 4. Efter 4-5 uger modtager din dyrlæge svaret.
 5. I samarbejde med dyrlægen bestemmer du næste skridt.

Blodprøverne bør ikke stå alene, men derimod kombineres med andre fakta, såsom det aktuelle sygdomsbillede på din bedrift og analyser af lungeskylleprøver eller lungevæv fra døde kalve.

Blodprøverne kan påvise tilstedeværelsen af følgende lungevira og -bakterier: BRSV, BCoV, parainfluenza, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida og Mycoplasma bovis

Ultralydsscanning af lungerne

 1. Dyrlægen foretager ultralydsscanning af lungerne.
 2. Ultralydsscanningen viser den reelle forekomst af lungeforandringer og i præcis hvilken aldersgruppe, den starter.
 3. I samarbejde med dyrlægen bestemmes næste skridt.
 4. Ultralydsscanning giver også mulighed for at udvælge de bedste kalve til den fremtidige besætning.

Ultralydsscanning kan opfange de allertidligste lungeskader, og du kan med den viden gribe ind, inden skaden bliver alvorlig. Ultralydsscanning giver også mulighed for at udvælge de bedste kalve til den fremtidige besætning, da kalve med lungeforandringer kan have en lavere ydeevne senere i livet. Derfor bør kalve med lungeforandringer, i produktionsmæssigt øjemed, vælges fra.

Kontakt din dyrlæge, og få undersøgt din besætning for lungebetændelse.

Husk at holde øje med de synlige tegn

Det er vigtigt at kende og kunne finde de allertidligste kliniske synlige tegn på lungeudfordringer, som for eksempel øjen- og næseflåd. Systematisk gennemgang af kalvene, f.eks. ved hjælp af MSD Animal Healths scorekriterier, kan hjælpe dig til at få behandlet kalvene rettidigt og dermed få lukket hurtigt ned for et potentielt sygdomsudbrud hos kalvene.

Kender du ikke til MSD Animal Healths scorekriterier, kan du kontakte din dyrlæge og høre nærmere.

Forebyggelse baseret på en velunderbygget handlingsplan er en af nøglerne til høj produktivitet i din besætning

På baggrund af fokuserede dyrlægebesøg med diagnostiske undersøgelser kan din dyrlæge danne sig et overblik over sygdomsforekomsten i din besætning. På basis heraf vil det være muligt at udarbejde en specifik handlingsplan på kristiske områder for din besætning og få planlagt den forebyggende indsats, der hvor udbyttet er størst.

En sådan plan kan blandt andet indeholde rådgivning om ventilation i stalden, holdopdeling, fodring og vaccinationsplan.

Support fra MSD Animal Health

Diagnosticering, hjælp til prøvetagning og analyser, samt efterfølgende handlingsplan er nogle af de services, MSD Animal Health tilbyder i samarbejde med din dyrlæge. MSD Animal Health tilbyder også kurser om brugen af ultralydsscanning til din dyrlæge.

Blodprøverne sendes til MSD Animal Healths laboratorium i Boxmeer (Holland), hvor de testes. Resultaterne modtager din dyrlæge 4-5 uger senere, hvor MSD Animal Health tilbyder assistance til fortolkning af svarene. På den måde kan diagnostikken indgå som værdifuld viden i planlægning af fremtidige indsatser.

Se tal på de potentielle konsekvenser af lungebetændelse i din besætning

Referencer

 1. Ollivet and Buczinski, Vet Clin Food Anim 32 (2016) 19–35: On-Farm Use of Ultrasonography for Bovine Respiratory Disease.
 2. Tajero & Bach, J. Ani Sci. (2016) 94: 5: 48: The Hidden Cost of a Hidden Disease: Growth Performance of Calves as Affected by Bovine Respiratory Disease Diagnosed Using Ultrasonography
 3. Teixeira et al, J. Dairy Sci. (2017) 100:2985–2991: Thoracic ultrasound assessment of lung consolidation at weaning in Holstein dairy heifers: Reproductive performance and survival.
 4. Dunn et al.J. Dairy Sci. (2018) 101 :5404–5410: The effect of lung consolidation, as determined by ultrasonography, on first-lactation milk production in Holstein dairy calves.

DK-NON-221200005