Hvad er intradermal vaccination?

Alternativ til intramuskulær vaccination kan bidrage til bedre dyrevelfærd.1,3

Intradermal vaccination, altså vaccination i huden som kan administreres nålefrit, er i dag et almindeligt kendt alternativ til intramuskulær vaccination. Blandt fordelene ved nålefri vaccination kan nævnes mindre stress og smerte hos grisene,1,3 samt reduceret risiko for infektionsoverførsel sammenlignet med vaccinationer med nål.4 For svineproducenten giver nålefri vaccination et nemmere vaccinationsforløb med mindre risiko for stikskader på mennesker og dyr. Den intradermale vaccinationsmetode har en effekt, som kan sammenlignes med den for intramuskulær vaccination2,5 og er derfor et reelt alternativ ved vaccination af grise.

Mindre stress og smerte

Intradermal vaccination kan administreres nålefrit. Studier viser, at nålefri vaccination opleves som mindre smertefuld og skræmmende,1 samt resulterer i mindre stress og roligere adfærd hos grisene ved vaccination.3 Endvidere eliminerer nålefri vaccination risikoen for knækkede nåle og nålestikskader.

Mindre smittespredning
og færre skader

Nålefri, intradermal vaccination er begrænset til huden og giver derfor mindre risiko for muskel- og vævsskader på grisen. Samtidigt viser studier, at nålefri vaccination reducerer spredning af infektioner mellem grise signifikant sammenlignet med vaccination med nåle.4

Effekt ej forskellig fra intramuskulær vaccination

Intradermal vaccination aktiverer immunresponset på en anden måde, men effekten er ikke forskellig fra den, som opnås ved intramuskulær vaccination.2,5 Intradermal vaccination kan derfor ses som et godt alternativ til intramuskulær nålevaccination.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om nålefri, intradermal vaccination, så kontakt:

Poul Marquard Mathiasen
Tekniker
Tlf: +45 40 98 54 48
poul.marquard.mathiasen@merck.com

Ann Kirstine Lind
Customer Engagement Manager
Dyrlæge
Tlf: +45 24 95 36 46
ann.kirstine.lind@merck.com

Mia Qvist Pawlowski
Customer Engagement Manager
Fagdyrlæge
Tlf: +45 30 70 62 01
mia.qvist.pawlowski@merck.com

Bjarne Ellegaard
Fagdyrlæge
Tlf: +45 23 25 34 43
bjarne.ellegaard@merck.com

Referencer
1. Temple et al. (2017) Effect of the needle-free ‘intra dermal application of liquids’ vaccine on the welfare of pregnant sows Porcine Health Management, 3:9, 2017.
2. Ellegaard et al. (2021) Comparison of ID and IM porcine circovirus type 2 vaccination methods concerning labor, production parameters, and antimicrobial treatments: A randomised field study in a Danish finishing herd.
3. Scollo et al. (2020) Evaluation of pain and stress in 3-week-old piglets due to vaccination administration. Livestock Science, 233 (2020).
4. Baker et. al (2011) Evaluation of a needle-free injection device to prevent hematogenous transmission of porcine reproductive and respiratory disease.
5. Ferrari et al. (2011) Evaluation of the immune response induced by intradermal vaccination by using a needle less system in comparison with the intramuscular route in conventional pig. Research in Veterinary Science, 90:1, 64-71.

DK-NON-210800003