Ansvarsforhold

Ved at besøge, browse eller bruge denne hjemmeside, bekræfter De at have læst, forstået og indvilget i at følge disse betingelser. Læs venligst hele dette dokument. Det indeholder bestemmelser, som begrænser vort erstatningsansvar over for Dem. Hvis De ikke ønsker at følge disse betingelser, bedes De undlade at besøge eller bruge denne side.

Information

Informationen på denne hjemmeside er stillet til rådighed som en service overfor internet-brugerne. Hensigten er udelukkende at give grundlæggende information – ikke at yde rådgivning. Det skal især bemærkes, at veterinær-faglig rådgivning skal tilpasses den enkelte patient. Veterinærvidenskaben udvikler sig konstant, og intet på denne side kan erstatte rådgivning fra en praktiserende dyrlæge.

Denne side indeholder information om veterinære farmaceutiske og biologiske produkter. På siden kan være nævnt produkter, som enten ikke findes på det danske marked, eller sælges under et andet navn. Kontakt venligst Deres dyrlæge for yderligere information.

Ansvar

Materialer, information og service tilgængeligt på denne side er til rådighed som det er og forefindes, og uden garantier af nogen art. På trods af, at Intervet træffer rimelige foranstaltninger for at præsentere nøjagtigt og opdateret indhold på siden, giver Intervet ingen garantier eller forsikringer, explicit eller implicit, hvad angår nøjagtighed, tilstrækkelighed, tilgængelighed eller fuldstændighed af information og materialer indeholdt eller henvist til på denne hjemmeside eller tilknyttede sider.
Desuden giver Intervet ingen garantier for tilgængeligheden eller funktionaliteten af siden (herunder evt. associeret software). Intervet garanterer ikke, at de tilknyttede webservere er fri for tekniske fejl, computer virus eller andre skadelige elementer.
Intervet, virksomhedens moderselskab, datterselskaber, tilknyttede afdelinger eller medarbejdere fralægger sig ethvert ansvar for skader af enhver art, inklusive og uden begrænsninger, direkte, indirekte, særlige, følge- eller tilfældige skader opstået som følge af eller i forbindelse med brug af eller besøg på denne hjemmeside, eller som følge af- eller i forbindelse med anvendelse af samtlige materialer, informationer, kvalifikationer eller anbefalinger på siden.

Desuden fralægger Intervet, virksomhedens moderselskab, datterselskaber, tilknyttede afdelinger og medarbejdere sig et hvert ansvar for meddelelser eller indlæg gjort tilgængelige af brugere i diskussionsfora, gæstebøger eller mailinglister stillet til rådighed af siden.

Godkendelser

Henvisninger på denne hjemmeside til specifikke kommercielle produkter, processer, serviceydelser, fremstillere, virksomheder eller varemærker er ikke ensbetydende med godkendelser eller anbefalinger fra Intervets side.
Denne side kan indeholde links eller henvisninger til andre hjemmesider, som er uden for Intervets kontrol. Intervet påtager sig intet ansvar for indholdet på sådanne linkede hjemmesider, eller andre links indeholdt i sådanne linkede hjemmesider. Linkene oplyses udelukkende som en service og Intervet påtager sig intet ansvar for indholdet eller udbyderen at den linkede hjemmeside. Intervet, virksomhedens moderselskab, datterselskaber, tilknyttede afdelinger eller medarbejdere påtager sig intet ansvar for indholdet i eller handlinger på tredjemands hjemmesider.

Links til denne hjemmeside

Vi foretrækker links til domænet www.intervet.dk. Alle eksterne links til Intervets hjemmeside bør være klart identificerede. Intervet vil ikke støtte-, eller give udtryk for støtte til tredjemands ydelser eller produkter. Links må ikke vises på en måde, der kan fortolkes som om at en sådan støtte er til stede.

Visning af denne hjemmeside, både helt eller delvist, i andre hjemmesider er forbudt, med mindre der på forhånd indhentes skriftlig tilladelse fra Intervet.
Immaterielle rettigheder.

Uden begrænsninger gælder det at al tekst, billeder, redaktionelt stof, fotografier, illustrationer og andet grafisk materiale, navne, logoer, varemærker og servicemærker publiceret på denne side tilhører Intervet, virksomhedens moderselskab, datterselskaber, tilknyttede afdelinger eller licensgivere og er beskyttet af international copyright, varemærke samt andre immaterielretlige love med mindre andet er opgivet. Intet af dette materiale må offentliggøres eller anvendes kommercielt. Denne hjemmeside må ikke gengives, opbevares eller videreformidles i nogen anden hjemmeside, hverken helt eller delvist. Det er forbudt at reproducere, videresende, distribuere, udbrede, sælge, offentliggøre, udsende eller cirkulere sådanne materialer helt eller delvist.

Det er dog tilladt at: printe eller downloade materiale fra denne hjemmeside til privat, ikke-kommercielt brug; eller kopiere materiale fra denne hjemmeside med hensigt at sende det – uden kommercielt formål – til personer til eget personlige brug, forudsat at Intervet angives som værende ejer og kilde til materialet, samt at tredjemand informeres om gældende betingelser, og at disse skal overholdes.
Anden brug af materiale fra denne hjemmeside kræver tilladelse fra Intervet.
Undtaget de ovenfor nævnte, må intet indeholdt heri udlægges som underforstået overdraget, hindret eller på anden vis brydende patenter, varemærker, copyrights eller andre rettigheder tilhørende Intervet eller tredjemand.

De forpligter Dem til ikke at tilføje, ændre, udskifte eller tilrette information taget fra denne hjemmeside, hverken helt eller delvist.

Fortolkning

Ugyldighed eller manglende mulighed for at håndhæve en eller flere bestemmelser påvirker ikke andre bestemmelser i disse betingelser.

Lovvalg og værneting

Hvis det er muligt, skal enhver tvist vedr. disse betingelser afgøres af Alternative Dispute Resolution (ADR) under CPR Institute for Dispute Resolution auspicier medmindre parterne aftaler andet. Betingelserne skal dog endegyldigt fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med hollandsk ret. Enhver tvist, som opstår af disse betingelser eller i forbindelse med denne hjemmeside, skal udelukkende forelægges for og afgøres endeligt af de kompetente domstole i Holland hvis domsmyndighed De skal underlægge Dem.

Opdateringer og ændringer

Intervet har ret til at revidere disse bestemmelser til hver en tid, uden forudgående varsling, ved at opdatere indholdet af dette dokument. Ved at benytte denne hjemmeside accepterer De at efterkomme sådanne ændringer, og bør derfor periodisk genlæse dette dokument med henblik på at kunne efterkomme de til enhver tid gældende betingelser.

Intervet kan til enhver tid, uden forudgående varsling foretage ændringer i informationer, navne, billeder, fotografier, logoer og ikoner vist på denne hjemmeside, eller til produkter og serviceydelser der henvises til på denne.

Beskyttelse mod uautoriseret adgang

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at sikre at denne service forbliver tilgængelig for alle brugere, anvendes der softwareprogrammer til at overvåge denne webserver og dens indhold. Uautoriseret adgang til Intervets computersystemer er forbudt, og vil blive retsforfulgt.

© 2002, all rights reserved.
Intervet International BV
P.O. Box 31
5830 AA Boxmeer
The Netherlands